Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Σύμφωνα με την National Joint Committee on Learning Disabilities (Hamil 1987), οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών ικανοτήτων.

  Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς και θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και διαρκούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

  Προβλήματα στην αυτορρύθμιση, στην κοινωνική αντίληψη και κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην οφείλονται σε αυτά οι Μαθησιακές Δυσκολίες.

  Οι προϋποθέσεις για την διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών  είναι:

  1. Ο αποκλεισμός της ελλιπούς σχολικής φοίτησης
  2. Το επίπεδο απόδοσης στην ανάγνωση, την γραφή και τα μαθηματικά σε σύγκριση με το εκπαιδευτικό επίπεδο του συγκεκριμένου σχολείου
  3. Η έλλειψη αισθητηριακής βλάβης
  4. Η έλλειψη μειωμένης νοημοσύνης
 • Συμπτώματα

  Τα συμπτώματα που κατατάσσουν ένα παιδί σε ομάδα κινδύνου για την εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών κατά την ένταξη του στο σχολείο αφορούν την προσχολική ηλικία, την πρώτη σχολική ηλικία και μετά την Τρίτη δημοτικού.

  Προσχολική ηλικία

  Στην προσχολική ηλικία παρατηρείται καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου ή / και φωνολογικές δυσκολίες, δυσκολία απομνημόνευσης ονομάτων γνωστών αντικειμένων, ποιημάτων ή και τραγουδιών. Ακόμη, υπάρχει σύγχυση σε λέξεις που δηλώνουν κατεύθυνση, δυσκολία στις χρονικές ακολουθίες και υπάρχει γενικότερη έλλειψη ενδιαφέροντος για τα παιδικά βιβλία.

  Πρώτη σχολική ηλικία

  Στην πρώτη σχολική ηλικία παρατηρούνται οι πρώτες δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης. Επίσης, παρατηρούνται αντιστροφές γραμμάτων ή και αριθμών, φτωχή συγκέντρωση προσοχής και άσχημες συμπεριφορές μέσα στην τάξη. Ακόμη, υπάρχει δυσκολία οργάνωσης του χώρου του παιδιού, του προγράμματος, της τσάντας του, δυσκολία με τον προσανατολισμό και γενικότερη αδεξιότητα όσον αφορά το ντύσιμο, τα κορδόνια, την κίνηση στο χώρο, τα παιχνίδια με την μπάλα. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν άρνηση για το σχολείο, συναισθηματικές μεταπτώσεις και ψυχοσωματικά προβλήματα.

  Να σημειωθεί πως οι παραπάνω δυσκολίες πρέπει να υπάρχουν τόσο σε σχέση με την ίδια την εικόνα του παιδιού, όσο και με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Επίσης, μέχρι και αυτή την ηλικία τα συμπτώματα είναι ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών και όχι διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες.

  Μετά την τρίτη δημοτικού

  Μετά την Τρίτη Δημοτικού, αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα συμπτώματα, τότε ο μαθητής μπορεί να αντιμετωπίζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Πιο αναλυτικά, τα συμπτώματα μπορεί να είναι δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση, δυσκολίες με την ακολουθία του πολλαπλασιασμού και την ακολουθία των μηνών, ορθογραφικά λάθη, δυσκολία στην αντιγραφή κειμένων αλλά και στη δόμηση μιας περίληψης από ένα κείμενο που διάβασε, δυσκολία στη σύνταξη μιας γραπτής παραγράφου και δυσκολίες στα μαθηματικά.

 • Ξεκινήστε με μία Αξιολόγηση

.
μεγέθος γραμμάτων
υψηλή αντίθεση
Ξεκινήστε με μία Αξιολόγηση

Ας γνωριστούμε καλύτερα με μία αξιολόγηση λογοθεραπείας. Περιλαμβάνει δύο συνεδρίες, μία με τον γονέα ή κηδεμόνα και μία ακόμα με τον θεραπευόμενο. Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

  X