Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας

 • Tα παιδιά με διαταραχή στην άρθρωση δυσκολεύονται να μιλήσουν καθαρά. Αυτό συμβαίνει, λόγω της αδυναμίας των οργάνων, τα οποία εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας (γλώσσα, γνάθος, χείλη, υπερώα, δόντια), με αποτέλεσμα το παιδί να μην μπορεί να προφέρει κάποιους ήχους ή να τους προφέρει λανθασμένα

  Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως, για να μιλήσουμε για διαταραχή στην άρθρωση, θα πρέπει να έχει περάσει η τυπική ηλικία, που το παιδί κατακτά το κάθε φώνημα. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί 3 ετών μιλάει καθαρά, αλλά δεν προφέρει το φώνημα /ρ/ τότε μιλάμε για μία συνήθης διεργασία, καθώς αυτό το φώνημα το περιμένουμε αναπτυξιακά αργότερα από την ηλικία των 3 ετών.

  Καθήκον του λογοθεραπευτή είναι να κάνει έναν πλήρη έλεγχο, όπου θα εξετάσει την ακεραιότητα των δομών του προσώπου. Εν συνεχεία, να φτιάξει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε θεραπευόμενου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ίδιο τον θεραπευόμενο (σε περίπτωση που είναι ενήλικας) ή με τους φροντιστές του (εάν αυτός είναι παιδί).

 • Tα παιδιά με φωνολογική διαταραχή παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντίληψη, στην επεξεργασία και στην οργάνωση των φθόγγων στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας. Έτσι, παρατηρείται ένα φωνολογικό σύστημα, το οποίο παραπέμπει σε παιδιά μικρότερης χρονολογικής ηλικίας.

  Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται διεργασίες, όπως:

  • Αντικατάσταση φωνημάτων (τότα αντί για κότα)
  • Απαλοιφή φωνημάτων ή και ολόκληρης συλλαβής (πίτι αντί για σπίτι , νανα αντί για μπανάνα)
  • Προσθήκη ενός νέου φωνήματος (σαπίτι αντί για σπίτι)
  • Αντιμετάθεση ήχων μέσα στη λέξη (αστυμόνος αντί για αστυνόμος)

  Με βάση τα ανωτέρω παρατηρείται μία γενικότερη αποτυχία στη χρήση κατάλληλων ήχων της γλώσσας, με αποτέλεσμα η ομιλία να γίνεται δυσκατάληπτη.

  Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το παιδί να ματαιώνεται, να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, να αποφεύγει την επικοινωνία, φοβούμενο πως δε θα το καταλάβουν και θα χλευαστεί. Κατ’ επέκταση το παιδί κλείνεται στον εαυτό του και μειώνεται η κοινωνικότητά του.

  Μέσα από άτυπη αλλά και τυπική αξιολόγηση, ο λογοθεραπευτής οφείλει να εντοπίσει όλα τα σημεία, που το παιδί δυσκολεύεται και να χτίσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Έτσι, θέτοντας τους σωστούς στόχους, οι δυσκολίες αυτές θα μειωθούν, έως ότου εξαλειφθούν τελείως.

 • Ξεκινήστε με μία Αξιολόγηση

.
μεγέθος γραμμάτων
υψηλή αντίθεση
Ξεκινήστε με μία Αξιολόγηση

Ας γνωριστούμε καλύτερα με μία αξιολόγηση λογοθεραπείας. Περιλαμβάνει δύο συνεδρίες, μία με τον γονέα ή κηδεμόνα και μία ακόμα με τον θεραπευόμενο. Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

  X