Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

 • Με τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση ορίζεται η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να συντονίζει δύο ή περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να δίνει τη δυνατότητα μιας λογικής και χρήσιμης κινητικής απάντησης.

  Ο όρος διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης μπορεί να φανεί χρήσιμος σε κάποιους γονείς, που βρίσκουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους όχι απλά δύσκολη αλλά και μυστηριώδη ή ακόμη και ανεξήγητη. Η κατάσταση αυτή μπορεί να υπάρχει μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες καταστάσεις, όπως ΔΕΠΥ κ.ά.

  Ο όρος σημαίνει ανικανότητα επεξεργασίας της πληροφορίας, που αποκτήθηκε με την αίσθηση, δηλαδή αναποτελεσματική νευρολογική επεξεργασία. Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζειδυσκολίες στο να δεχθεί πληροφορίες (συχνά λόγω υπερευαισθησίας σε μία ή περισσότερες αισθήσεις, όπως αφή, ακοή, όραση). Ίσως ακόμη, να μην μπορεί να τις αναλύσει, να τις οργανώσει και να τιςαπαντήσει με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να έχουν επίδραση στην κινητικότητα του παιδιού, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργικότητά του. Μια αδέξια και αποδιοργανωμένη συμπεριφορά τού δημιουργεί ένα αίσθημα αποτυχίας και μεγαλώνει το άγχος του.

  Η αισθητηριακή ολοκλήρωση μελετά τη ρύθμιση και τον συντονισμό των αισθητηριακών συστημάτων, που είναι τα εξής:

  • Απτικό, οπτικό, οσφρητικό, γευστικό, ακουστικό σύστημα
  • Αιθουσαίο σύστημα (υπεύθυνο για τη θέση του σώματος στον χώρο σε σχέση με τη θέση της κεφαλής, καθώς επίσης και για τον μυϊκό τόνο)
  • Κιναίσθηση (για την εσωτερική ενημερότητα της θέσης και κίνησης των μερών του σώματος)
  • Συνδυασμός όλων των παραπάνω (που είναι και η οργανωμένη νευρομυϊκή υπόσταση του ανθρώπου)

  Η φιλοσοφία του προγράμματος αισθητηριακής ολοκλήρωσης

  Το πρόγραμμα στηρίζεται σε αρχές νευρολογίας. Ο Εργοθεραπευτήςοφείλει να είναι εκπαιδευμένος στη θεραπευτική παρέμβαση, μέσω της μεθόδου «Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης SI». Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη ρύθμιση και οργανωμένη κατεύθυνση όλων των αισθητηριακών συστημάτων με στόχο την κορύφωση των λειτουργιών, δηλαδή την ΠΡΑΞΗ. Στηρίζονται σε δραστηριότητες με αιώρες, σκοινιά, δίχτυα, κούνιες, πατίνια, κεκλιμένα επίπεδα, ρολά κλπ.

  Βασικές αρχές της θεραπευτικής παρέμβασης

  • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ (διαφορετική για το κάθε παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του)
  • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ευέλικτη, ανοικτή σε αλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αλλαγές της διάθεσης του παιδιού)
  • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ (το παιδί την αντιλαμβάνεται σαν παιχνίδι και ο θεραπευτής οφείλει να τροποποιεί συνεχώς το περιβάλλον ώστε το παιδί να κατευθύνεται μέσα από τη δραστηριότητα στο θεραπευτικό στόχο)
  • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ (απευθύνεται στις δυνατότητες του παιδιού και όχι στις αδυναμίες του)
  • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΤΙΚΗ (πρέπει το παιδί να δώσει όλο το δυναμικό του)
  • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (πρέπει να απευθύνεται πλουραλιστικά σε όλα τα αισθητηριακά συστήματα του παιδιού)

 • Ξεκινήστε με μία Αξιολόγηση

.
μεγέθος γραμμάτων
υψηλή αντίθεση
Ξεκινήστε με μία Αξιολόγηση

Ας γνωριστούμε καλύτερα με μία αξιολόγηση λογοθεραπείας. Περιλαμβάνει δύο συνεδρίες, μία με τον γονέα ή κηδεμόνα και μία ακόμα με τον θεραπευόμενο. Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

X